Cauza T-414/09: Acțiune introdusă la 14 octombrie 2009 — Henkel/OAPI — JLO Holding (LIVE)