Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1256 al Comisiei din 7 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 în ceea ce privește introducerea în Uniune a ecvideelor vii și a materialului seminal, a ovulelor și a embrionilor de ecvidee din Malaysia (Text cu relevanță pentru SEE)