Nariadenie Komisie (ES) č. 735/2004 z 20. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1972/2003 o prechodných opatreniach, ktoré sa majú prijať v súvislosti s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska