Întrebare scrisă E-4796/09 adresată de Anni Podimata (S&D) Comisiei. Criza de pe piaţa elenă a biocombustibililor