Kawża C-247/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-13 ta’ Novembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein oikeus – il-Finlandja) – proċedura dwar l-estradizzjoni ta’ Denis Raugevicius (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 18 u 21 TFUE — Talba indirizzata lil Stat Membru minn pajjiż terz, intiża għall-estradizzjoni ta’ ċittadin tal-Unjoni, ċittadin ta’ Stat Membru ieħor, li eżerċita d-dritt tiegħu ta’ moviment liberu fl-ewwel Stat Membru — Talba ppreżentata għall-finijiet ta’ eżekuzzjoni ta’ piena ta’ priġunerija u mhux għall-finijiet ta’ proċeduri kriminali — Projbizzjoni ta’ estradizzjoni applikata għaċ-ċittadini nazzjonali biss — Restrizzjoni għall-moviment liberu — Ġustifikazzjoni bbażata fuq il-prevenzjoni tal-impunità — Proporzjonalità)