Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156 van de Commissie van 4 augustus 2020 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht dat bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 is ingesteld op bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot de invoer van bepaald enigszins gewijzigd corrosiebestendig staal