Întrebare scrisă P-3453/08 adresată de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Comisiei. Exportul de deșeuri din Neapole și regiunea Campagna pentru a fi incinerate în Germania