Asia C-597/11 P: Unionin tuomioistuimen määräys 4.10.2012 — Valittajana Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Komission tekemä sopimus julkisesta hankinnasta — Tarjouksen hylkääminen — Perusteluvelvollisuus — Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 — 89 artikla — Asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002 — 140 ja 141 artikla — Määräaika tarjousten vastaanottamiselle — Määräaika tietojensaantipyyntöjen esittämiselle)