Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1723 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii, Egiptu, Izraela, Libanu, Libii, Maroka, Palestyny, Syrii, Tunezji i Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7661) (Tekst mający znaczenie dla EOG)