Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1723 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής του ιού του αφθώδους πυρετού στην Ένωση από την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Ισραήλ, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Τουρκία και την Τυνησία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 7661] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)