Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1723 ze dne 16. listopadu 2020 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska, Egypta, Izraele, Libanonu, Libye, Maroka, Palestiny, Sýrie, Tuniska a Turecka do Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 7661) (Text s významem pro EHP)