Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1263 (2019. gada 18. jūlijs) par to, lai emitētu piemiņas monētu ar kopīgu dizainparaugu, atzīmējot Erasmus programmas 35. gadskārtu