Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1263, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2019, erikoisrahan, jossa on Erasmus-ohjelman 35-vuotispäivää juhlistava yhteinen kuva-aihe, liikkeeseenlaskusta