Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1263 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2019, σχετικά με την έκδοση αναμνηστικού κέρματος με κοινό σχέδιο για την 35η επέτειο του προγράμματος Erasmus