Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 25 februarie 1986.