Spruyt TITJUR Tiesas spriedums (piektā palāta) 1986. gada 25. februārī. # L. A. Spruyt pret Direction de la Sociale Verzekeringsbank. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Centrale Raad van Beroep - Nīderlande. # Sociālais nodrošinājums. # Lieta 284/84.