Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9970 — CORDES & GRAEFE/FACQ) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 71/09