Întrebare scrisă E-2415/08 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Consiliului. Vânzarea de arme de către Slovacia spre Sri Lanka