Mogensen și alții/Comisia Ordonanța președintelui camerei a treia a Curții din data de 5 februarie 1982. # Sven-Ole Mogensen și alții împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 10/82 R. TITJUR