Cauza C-223/07: Ordonanța președintelui Curții din 8 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei