Poziția comună (CE) nr. 22/2008 din 23 iunie 2008 adoptată de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind tarifele de aeroport (Text cu relevanță pentru SEE)