Întrebare scrisă E-7707/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) adresată Comisiei. Cadrele medicale