Cerere înaintată de Oslo tingrett la 26 noiembrie 2007 pentru un aviz consultativ al Curții AELS în cauza L'Oréal Norge AS c. Smart Club Norge AS (Cauza E-10/07)