Cauza C-456/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 aprilie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Peek & Cloppenburg KG/Cassina S.p.A. (Drept de autor — Directiva 2001/29/CE — Articolul 4 alineatul (1) — Distribuirea către public, prin vânzare sau prin altă modalitate, a originalului unei opere sau a unei copii a acesteia — Utilizarea unor reproduceri de mobilă protejate prin dreptul de autor ca piese de mobilier expuse într-un spațiu de comercializare precum și ca elemente decorative — Inexistența transferului proprietății sau al posesiei)