Cauza C-429/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Halle (Germania) la 30 octombrie 2009 — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)