Concluziile avocatului general E. Sharpston prezentate la 15 mai 2012 Concluziile avocatului general E. Sharpston prezentate la 15 mai 2012.#Cimade și Groupe dʼinformation et de soutien des immigrés (GISTI) împotriva Ministre de lʼIntérieur, de lʼOutre-mer, des Collectivités territoriales et de lʼImmigration.#Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil dʼÉtat (Franța).#Cereri de azil — Directiva 2003/9/CE — Standarde minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre — Regulamentul (CE) nr. 343/2003 — Obligația de a garanta solicitanților de azil beneficiul condițiilor minime de primire pe durata procedurii de preluare sau reprimire de către statul membru responsabil — Determinarea statului membru care are obligația de a-și asuma sarcina financiară a beneficiului condițiilor minime.#Cauza C-179/11.