Pisno vprašanje E-4241/10 Alfredo Pallone (PPE) za Komisijo. Cenzura na internetu