Cauza T-434/08: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2008 — TONO/Comisia