Decizia Consiliului din 19 iunie 1989 de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene$