Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene#PARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE#TITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE#Capitolul 3 - Organele consultative ale Uniunii#Articolul 300