Întrebare scrisă E-2314/07 adresată de Erik Meijer (GUE/NGL) şi Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Comisiei. Decizii finale asupra modului în care este posibilă evitarea distrugerii valorilor naturale importante care ar rezulta din construirea unei autostrăzi în trecătoarea Kresna, în Bulgaria