Lieta C-105/19: Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 23. maija rīkojums (Monomeles Protodikeio Serron (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — WP/Trapeza Peiraios AE (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts — Patērētāju aizsardzība — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — Direktīva 93/13/EEK — Valsts tiesas pilnvaras un pienākumi — Maksājuma rīkojuma procedūra — Pret šo rīkojumu vērsta iebilduma apmierināšana — Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemesliem, kas pamato atbildes uz prejudiciālo jautājumu vajadzību, neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)