predmet C-105/19: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 23. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Monomeles Protodikeio Serron — Grčka) — WP protiv Trapeza Peiraios (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika suda — Zaštita potrošača — Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima — Direktiva 93/13/EEZ — Ovlasti i obveze nacionalnog suda — Postupak izdavanja platnog naloga — Prihvaćenje prigovora protiv tog naloga — Nepostojanje dovoljnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka te o razlozima kojima se opravdava potreba za davanjem odgovora na prethodno pitanje — Očita nedopuštenost)