asia C-105/19: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 23.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Monomeles Protodikeio Serron — Kreikka) — WP v. Trapeza Peiraios AE (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Kuluttajansuoja — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Direktiivi 93/13/ETY — Kansallisen tuomioistuimen toimivalta ja velvollisuudet — Maksamismääräysmenettely — Tällaista määräystä koskevan vastaväitteen hyväksyminen — Pääasian tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja sekä syitä, joiden vuoksi ennakkoratkaisukysymykseen olisi tarpeen vastata, ei ole täsmennetty riittävästi — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)