Întrebare scrisă E-3382/08 adresată de Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Comisiei. Aplicarea măsurilor de prevenire pentru suspendarea lucrărilor la M-501 (Madrid, Spania)