Întrebare scrisă E-3883/07 adresată de Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) şi Dorette Corbey (PSE) Comisiei. Construirea de noi centrale pe cărbune