Întrebare scrisă P-2988/08 adresată de José Ribeiro e Castro (PPE-DE) Consiliului. Cuba — Decizia Consiliului din 18 iunie 2007