ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3043/01 υποβολή: Elmar Brok (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η σημασία των ηλεκτρονικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών για την οικονομική ανάπτυξη.