Ordonanța președintelui Curții din data de 13 decembrie 1984.