Asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime ***II Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2009 referitoare la poziția comună a Consiliu în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))