Regulamentul (CE) nr. 581/2008 al Comisiei din 19 iunie 2008 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95