Zadeva T-447/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2018 – NKT Verwaltungs in NKT/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Evropski trg električnih kablov – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Enotna in trajajoča kršitev – Dokaz o kršitvi – Trajanje udeležbe – Javno distanciranje – Izračun zneska globe – Teža kršitve – Neomejena sodna pristojnost)