Întrebare scrisă E-011691/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) adresată Comisiei. Ilva: nivelul de dioxină peste limitele admise