Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de30 octombrie 1980.