Întrebare scrisă E-5992/08 adresată de Charles Tannock (PPE-DE) Comisiei. Parlamentul iranian: condamnarea renunțării la credință prin pedeapsa cu moartea