Întrebare scrisă E-6231/07 adresată de Frank Vanhecke (NI) Comisiei. Mandatul dlui Edmund Stoiber