Valtiontuki – Belgia – Valtiontuki SA.54000 (2019/NN) – Bridgestone Europelle myönnetty ylisuurten voittojen verovapautus – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisestiETA:n kannalta merkityksellinen teksti.