Întrebare scrisă P-001611/11 Georgios Papastamkos (PPE) adresată Comisiei. Valorificarea mai eficientă a resurselor politicii de coeziune