Întrebare scrisă E-4126/07 adresată de Alyn Smith (Verts/ALE) Comisiei. O abordare colaboraţionistă privind promovarea şi producerea de bace