Cauza T-74/07: Acțiune introdusă la data de 12 martie 2007 — Republica Federală Germania/Comisie